CCTV - Contrato Colectivo de Trabalho Vertical, assinado entre a FECTRANS e a ANTROP e publicado no BTE 27 de 22/07/2022 ---->>>>